Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi wojewódzkiej  nr 705 ul. Chodakowskiej na odcinku od skryżowania z ul. Wyszogrodzką do Ronda Jana Pawła II w Sochaczewie. 

Numer postępowania:

120/17
Termin składania ofert: 2017-08-01 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
lider konsorcjum: DROGOMEX Sp. z o.o.
05-800 Pruszków
ul. Stefana Bryły 4
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 3069594.38 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-07-11 10:16:54

Data modyfikacji: 2017-07-25 10:38:31

Wersja: 1


Powiadom znajomego