Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Wykonanie przyłącza gazowego, zintegrowanej sieci wewnętrznej oraz kompleksowe przystosowanie i wyposażenie kotłowni na terenie Rejonu Drogowego w Otwocku

przy ul. Górnej – w systemie projektuj i buduj” - nr postępowania 122/17

Numer postępowania:

122/17
Termin składania ofert: 2017-08-03 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ponieważ do dnia składania ofert w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-07-18 10:02:37

Data modyfikacji: 2017-07-18 10:20:11

Wersja: 1


Powiadom znajomego