Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 na odcinku od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w miejscowości Jazgarzew” - nr postępowania 119/17

Numer postępowania:

119/17
Termin składania ofert: 2017-07-28 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
BEL-KONSULTING, Krzysztof Belicki,
05-600 Grójec
ul. Drogowców 2/11
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz.
Cena oferty: 194344.44 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-07-18 13:47:33

Data modyfikacji: 2017-07-24 15:03:54

Wersja: 1


Powiadom znajomego