Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500 na terenie gmin: Lubowidz i Żuromin” – przewidziane do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM – nr postępowania 112/17

Numer postępowania:

112/17
Termin składania ofert: 2017-08-30 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
BICO GROUP Tomasz Przybylski
03-310 Warszawa
ul. Staniewicka 1 lok. 2
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 774810.21 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-07-28 13:56:05

Data modyfikacji: 2017-08-23 16:08:04

Wersja: 1


Powiadom znajomego