Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Remont drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 0+130 do km 1+400 gm. Pionki, powiat radomski, województwo mazowieckie - nr postępowania 131/17

Numer postępowania:

131/17
Termin składania ofert: 2017-08-18 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
AGLET Sp. z o.o.
00-511 Warszawa
ul. Nowogrodzka 31
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 789501.02 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-08-01 09:03:21

Data modyfikacji: 2017-08-01 09:27:59

Wersja: 1


Powiadom znajomego