Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 21 zadań”  – nr postępowania 121/17

Numer postępowania:

121/17
Termin składania ofert: 2017-09-08 o godz 10:00:00

Część 1

Część 1 – Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Gostynin, Obwodu Drogowego w Gostyninie.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia w zakresie cz. 1 kwotę 16 232,40 zł brutto. Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części 1 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) tj.: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 2

Część 2 – Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Gostynin, Obwodu Drogowego w Sannikach.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia w zakresie cz. 2 kwotę 52 066,80 zł brutto. Zamawiający unieważnia przedmiotowe w zakresie części 2 postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) tj.: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 3

Część 3 – Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Gostynin, Obwodu Drogowego w Bielsku.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia w zakresie cz. 3 kwotę 147 225,60 zł brutto. Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części 3 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) tj.: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 4

Część 4 – Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Grodzisku Maz.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
ARGUS Pawlaczyk Aniela
93-553 ŁÓdź
ul. Komfortowa 1/10
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 11620.00 brutto

Część 5

Część 5 – Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Łazach.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
ARGUS Pawlaczyk Aniela
93-553 ŁÓdź
ul. Komfortowa 1/10
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 28320.00 brutto

Część 6

Część 6 – Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Czerwinie.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia w zakresie cz. 6 kwotę 9 676,80 zł brutto. Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części 6 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) tj.: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 7

Część 7 – Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Krasnosielcu.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia w zakresie cz. 7 kwotę 33 177,60 zł brutto. Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części 7 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) tj.: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 8

Część 8 – Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Myszyńcu.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia w zakresie cz. 8 kwotę 20 055,60 zł brutto. Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części 8 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) tj.: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 9

Część 9 – Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Nasielsku.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia w zakresie cz. 9 kwotę 30 240,00 zł brutto. Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części 9 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) tj.: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 10

Część 10 Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
AMAT Matyszek Albert
21-422 Stanin
Stanin 104
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 150660.00 brutto

Część 11

Część 11 – Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego nr 3 w Wołominie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
AMAT Matyszek Albert
21-422 Stanin
Stanin 104
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 22140.00 brutto

Część 12

Część 12 – Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego nr 4 w Wołominie.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia kwotę 27 594,00 zł brutto. Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części 12 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) tj.: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 13

Część 13 – Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce, Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
ARGUS Pawlaczyk Aniela
93-553 ŁÓdź
ul. Komfortowa 1/10
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 18200.00 brutto

Część 14

Część 14 – Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce, Obwodu Drogowego w Węgrowie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
ARGUS Pawlaczyk Aniela
93-553 ŁÓdź
ul. Komfortowa 1/10
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 29900.00 brutto

Część 15

Część 15 – Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Węgrów Siedlce, Obwodu Drogowego w Siedlcach.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DREWEX Sylwester Mieczysław Ornoch
08-103 Siedlce
Stare Iganie ul. Sosnowa 16
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 62424.00 brutto

Część 16

Część 16 – Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Siczkach.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
PHU POP Andrzej Żarłok
26-806 Stara Błotnica
Nowy Kiełbów 18
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 9385.20 brutto

Część 17

Część 17 – Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Radomiu.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
PHU POP Andrzej Żarłok
26-806 Stara Błotnica
Nowy Kiełbów 18
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 39538.80 brutto

Część 18

Część 18 – Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock, Obwodu Drogowego w Otwocku.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
AMAT Matyszek Albert
21-422 Stanin
Stanin 104
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 237600.00 brutto

Część 19

Część 19 – Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock, Obwodu Drogowego w Maciejowicach.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Inżynierii Ogrodniczej DREWSMOL
96-320 Mszczonów
Badów Górny, ul. Piekarska 15
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 179944.20 brutto

Część 20

Część 20 – Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock, Obwodu Drogowego w Piasecznie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
ARGUS Pawlaczyk Aniela
93-553 ŁÓdź
ul. Komfortowa 1/10
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 26268.00 brutto

Część 21

Część 21 – Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock, Obwodu Drogowego w Warce.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
PHU POP Andrzej Żarłok
26-806 Stara Błotnica
Nowy Kiełbów 18
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 9836.64 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-08-07 14:47:42

Data modyfikacji: 2017-09-05 08:33:33

Wersja: 1


Powiadom znajomego