Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 637 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od km 79+255 do skrzyżowania z ul. Młodzieżową w miejscowości Węgrów na terenie miasta Węgrów oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi gminnej nr 420880W” - nr postępowania 147/17

Numer postępowania:

147/17
Termin składania ofert: 2017-08-22 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
BRUKARSTWO, ROBOTY BUDOWLANE Marek Karski
07-100 Węgrów
ul. Kościuszki 92A
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 183717.38 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-08-07 15:24:54

Data modyfikacji: 2017-08-07 15:28:19

Wersja: 1


Powiadom znajomego