Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 888 relacji Święcice – Myszczyn – Zaborów odcinek od km 0+200 (Święcice) do km 5+821 (ul. Południowa w Zaborowie)” – nr postępowania 152/17

Numer postępowania:

152/17
Termin składania ofert: 2017-09-19 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
SKANSKA S.A.
01-518 Warszawa
ul. Gen. Józefa Zajączka 9
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 18568058.07 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-08-09 12:47:32

Data modyfikacji: 2017-09-08 14:06:42

Wersja: 1


Powiadom znajomego