Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, w sezonie zimowym 2017/2018, z podziałem na 29 części”  – nr postępowania 128/17

Numer postępowania:

128/17
Termin składania ofert: 2017-09-15 o godz 10:00:00

Część 1

Część 1 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 265, 573, 574, 577, 581, była DK 60, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy Nr 1 w Gostyninie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A.
09-500 Gostynin
ul. Krośniewicka 5
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 1400186.74 brutto

Część 2

Cześć 2 - świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 575, 577, 583, 584, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy nr 2 w Sannikach.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
Zakład Usługowy „OPA-PROJEKT” Mariusz Opasiński
09-530 Gąbin
ul. Płocka 29
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 981415.87 brutto

Część 3

Część 3 - świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 539, 540, 541, 555, 559, 560, 562, 567, 568 na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy Nr 3 w Bielsku.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
P.H.U. PRIMA Bogdan Głuchowski
96-500 Sochaczew
Karwowo 8
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 991105.20 brutto

Część 4

CZĘŚĆ 4 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 544, 616, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 1 w Grudusku.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
Usługi Transportowe Andrzej Brzęcki
06-200 Maków Mazowiecki
ul. S. Moniuszki 93c
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 1122422.40 brutto

Część 5

CZĘŚĆ 5 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 541 ( razem z drogą serwisowa), 561, 563, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 2 w Żurominie.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) z powodu niewpłynięcia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Część 6

CZĘŚĆ 6 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 615, 617, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 3 w Ciechanowie.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
Z.U.H. Koptrans Witold Piętka
06-400 Ciechanów
ul. Mazowiecka 9a
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 1120006.33 brutto

Część 7

CZĘŚĆ 7 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 565, 575, 579, 580, 639, 705, 718, 888, 898, 899 na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwód Drogowy w Łazach.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
P.H.U. PRIMA Bogdan Głuchowski
96-500 Sochaczew
Karwowo 8
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 1317422.88 brutto

Część 8

CZĘŚĆ 8 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 579, 587, 700, 701, 718, 719, 720, 735, 760, 779, 876 na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwód Drogowy w Grodzisku Mazowieckim.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
Spółdzielnia Kółek Rolniczych Lesznowola
05-500 Piaseczno
Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 33
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 1461964.90 brutto

Część 9

CZĘŚĆ 9 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 614, 645, 647 na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Myszyńcu.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
Lider Konsorcjum: BIOMAS POLSKA Sp. z o.o.
03-450 Warszawa
ul. Ratuszowa 11/246
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 705078.00 brutto

Część 10

CZĘŚĆ 10 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 544, 626, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Krasnosielcu.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
Lider Konsorcjum: BIOMAS POLSKA Sp. z o.o.
03-450 Warszawa
ul. Ratuszowa 11/246
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 728386.56 brutto

Część 11

CZĘŚĆ 11 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 627, 677, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Czerwinie.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
EXTRAL Iwona Chojnowska
07-407 Czerwin
Malinowo Nowe 3
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 424144.51 brutto

Część 12

CZĘŚĆ 12 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 565, 570, 571, 620, 632, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 2 w Nasielsku.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
Władysław Szulc TIP-TOP
09-200 Sierpc
ul. Mickiewicza 29A
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 370722.96 brutto

Część 13

CZĘŚĆ 13 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 571, 622, 630, 631, 632, 639 na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 1 w Nowym Dworze Maz.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
ESTYP s.c. Kamila Kowalik, Ewa Stypik-Skiba
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Segmentowa 6
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 460192.86 brutto

Część 14

CZĘŚĆ 14 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 636, 637, 638, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 3 w Wołominie.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
Zakład Usług Sanitarnych Komunalnych i Zieleni W. Chyliński
05-300 Mińsk Maz.
ul. Łąkowa 26a
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 192015.90 brutto

Część 15

CZĘŚĆ 15 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 625, 628, 634, 635, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 3 w Wołominie.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
Dar – Trans D. Tolak
07-230 Zabrodzie
Niegów, ul. Leśna 24
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 716526.00 brutto

Część 16

Część 16 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 618, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 4 w Wołominie.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Usługowe „CZYSTY ŚWIAT” Dawid Wiaterski
07-206 Somianka
Skorki 10
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 566455.68 brutto

Część 17

CZĘŚĆ 17 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 624, 629, 631, 632, 633 na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 4 w Wołominie.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
Zakład Usług Sanitarnych Komunalnych i Zieleni W. Chyliński
05-300 Mińsk Maz.
ul. Łąkowa 26a
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 341052.12 brutto

Część 18

CZĘŚĆ 18 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 637, 696, 697, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Węgrowie.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST Sp. z o.o.
07-100 Węgrów
ul. Gdańska 69A
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 810291.60 brutto

Część 19

CZĘŚĆ 19 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 627, 627, 690, 694, 695, była DK 50, była DK 8, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Kosowie Lackim.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
Konsorcjum Firm: Lider: DROGMAR Mariola Kulkowska
05-600 Grójec
ul. Graniczna 21
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 1789696.08 brutto

Część 20

CZĘŚĆ 20 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 802, 803, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
Firma Handlowo - Usługowa Tomasz Salamon
05-332 Siennica
ul. Piaski 6
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 621023.54 brutto

Część 21

CZĘŚĆ 21 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 698, 811, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
Firma Handlowo – Usługowa Magdalena Bożyk
08-110 Siedlce
ul. Nowy Świat 11/140
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 687686.11 brutto

Część 22

CZĘŚĆ 22 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 727, 733, 744, 747, 754, 817, 900 na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Radomiu.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
Konsorcjum Firm: Lider: DROGMAR Mariola Kulkowska
05-600 Grójec
ul. Graniczna 21
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 954783.94 brutto

Część 23

CZĘŚĆ 23 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 691, 699, 737, 738, 782, 787, 788, 823, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Siczkach.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
Konsorcjum Firm: Lider: DROGMAR Mariola Kulkowska
05-600 Grójec
ul. Graniczna 21
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 616866.08 brutto

Część 24

CZĘŚĆ 24 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 727, 729, 732, 740, 749, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Potworowie.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
FUH Mark – Mat M. Osuchowski
26-400 Przysucha
ul. Krakowska 92
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 838783.67 brutto

Część 25

CZĘŚĆ 25 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 707, 725, 728, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Nowym Mieście n/Pilicą.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
Konsorcjum Firm: Lider: DROGMAR Mariola Kulkowska
05-600 Grójec
ul. Graniczna 21
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 643216.90 brutto

Część 26

CZĘŚĆ 26 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 680, 712, 721, 734, 739, 797, 798, 799, 800, 801, 804, 805, 810, 862, 879, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy nr 1 w Otwocku.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
Usługi Transportowe Z. Włodarczyk
05-480 Karczew
Nadbrzeż 45
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 780319.44 brutto

Część 27

CZĘŚĆ 27 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 736, 801, 807, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy Nr 2 w Maciejowicach.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
TOWEMO Sp. z o.o.
05-402 Otwock
ul. Marszałkowska 4
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 388843.20 brutto

Część 28

CZĘŚĆ 28 - świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 683, 712, 721, 722, 724, 734, 778, 868, 873, 876, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy Nr 3 w Piasecznie.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
Spółdzielnia Kółek Rolniczych Lesznowola
05-500 Piaseczno
Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 33
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 576883.89 brutto

Część 29

CZĘŚĆ 29 - świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 680, 722, 730, 731, 736, 739, 769, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy nr 4 w Warce.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
Konsorcjum Firm: Lider: DROGMAR Mariola Kulkowska
05-600 Grójec
ul. Graniczna 21
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 759414.96 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-08-11 13:11:13

Data modyfikacji: 2017-09-08 14:26:52

Wersja: 1


Powiadom znajomego