Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin – Wyszków na odcinku od km 11+817 do km 19+662,04”

– nr postępowania 162/17

 

Numer postępowania:

162/17
Termin składania ofert: 2017-08-24 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:


Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 144771.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-08-11 14:18:46

Data modyfikacji: 2017-08-24 13:50:04

Wersja: 1


Powiadom znajomego