Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km  52+353 do km 53+333 w miejscowości Błędnica i miejscowości Orło na terenie gminy Małkinia Górna, powiat ostrowski, województwo mazowieckie”  - nr postępowania 172/17

Numer postępowania:

172/17
Termin składania ofert: 2017-09-06 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST Sp. z o.o.
07-100 Węgrów
ul. Gdańska 69A
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 2201643.83 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-08-21 14:16:04

Data modyfikacji: 2017-08-31 13:54:34

Wersja: 1


Powiadom znajomego