Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy zatok autobusowych w                m. Marianowice, gmina Zakrzew, powiat radomski, województwo mazowieckie” 

- nr postępowania 164/17

Numer postępowania:

164/17
Termin składania ofert: 2017-09-05 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ponieważ do dnia składania ofert w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-08-21 14:33:36

Data modyfikacji: 2017-08-21 14:36:21

Wersja: 1


Powiadom znajomego