Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 637 na odcinku od km 40+381 do km 41+305 długość odcinka 0,924 km, na terenie gm. Stanisławów, powiatu mińskiego” - nr postępowania 176/17

Numer postępowania:

176/17
Termin składania ofert: 2017-09-13 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
CZYSTOŚĆ Sp. J. Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid
05-200 Wołomin
ul. Sławkowska 22
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 382885.77 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-08-25 14:57:23

Data modyfikacji: 2017-08-30 12:27:50

Wersja: 1


Powiadom znajomego