Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Dostawa soli drogowej do zwalczania śliskości na drogach wojewódzkich w sezonie 2017/2018”  – nr postępowania 168/17

Numer postępowania:

168/17
Termin składania ofert: 2017-10-02 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Kopalnia Soli KŁODAWA S.A.
62-650 Kłodawa
Al. 1000-lecia 2
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 6697397.23 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-08-29 13:45:32

Data modyfikacji: 2017-08-29 13:51:29

Wersja: 1


Powiadom znajomego