Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2017/2018 z podziałem na 8 części - postępowanie 166/17

Numer postępowania:

166/17
Termin składania ofert: 2017-09-11 o godz 10:00:00

Część 1

CZĘŚĆ 1 – dostawa 2.500 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Gostynin – Płock. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 500 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
PUH ROL-POL Jan i Teresa Różanowscy
09-414 Brudzeń Duży
Myśliborzyce 27
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium oceny ofert określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 92250.00 brutto

Część 2

CZĘŚĆ 2 – dostawa 1.400 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ciechanów. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 280 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
Mechanika Pojazdowa Zbigniew Jarzynka BLUE TRANS Handel Kruszywem i Częściami Samochodowymi
09-300 Żuromin
Wiadrowo ul. W. Witosa 98
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium oceny ofert określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 41328.00 brutto

Część 3

CZĘŚĆ 3 – dostawa 1.500 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 300 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
PHUT MELBART Sylwester Wójcicki
26-624 Kowala
Kowalówka 17B
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium oceny ofert określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 44280.00 brutto

Część 4

CZĘŚĆ 4 – dostawa 1.800 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ostrołęka. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 360 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
Usługi Transportowe Handel, Budowa, Remonty Janusz Szlachetka
07-420 Kadzidło
Dylewo 48
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium oceny ofert określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 55792.80 brutto

Część 5

CZĘŚĆ 5 – dostawa 4.190 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 838 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
STD Jarosław Dąbrowski
05-831 Wola Krakowiańska
ul. Transportowa 23
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium oceny ofert określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 134511.57 brutto

Część 6

CZĘŚĆ 6 – dostawa 3.700 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 740 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski
07-106 Miedzna
ul. Orzeszowska 5
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium oceny ofert określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 108677.80 brutto

Część 7

CZĘŚĆ 7 – dostawa 6.400 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Radom. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 1.280 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) unieważnia postępowanie w części VII, ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Część 8

CZĘŚĆ 8 – dostawa 3.950 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 790 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
PHUT MELBART Sylwester Wójcicki
26-624 Kowala
Kowalówka 17B
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium oceny ofert określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 107275.68 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-08-30 10:15:30

Data modyfikacji: 2017-09-05 15:12:18

Wersja: 1


Powiadom znajomego