Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn – Piaseczno – rz. Wisła – Józefów – Duchnów na odcinku od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego” - nr postępowania 169/17

Numer postępowania:

169/17
Termin składania ofert: 2017-09-11 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
BEL-KONSULTING, Krzysztof Belicki,
05-600 Grójec
ul. Drogowców 2/11
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 294443.23 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-09-01 12:44:56

Data modyfikacji: 2017-09-01 14:32:57

Wersja: 1


Powiadom znajomego