Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku  od km 38+139 do km 40+300 w miejscowości Skaryszew i Kobylany wraz z przebudową mostu na rzece Kobylance w miejscowości Skaryszew, powiat radomski, województwo mazowieckie”  - nr postępowania 179/17

Numer postępowania:

179/17
Termin składania ofert: 2017-09-21 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Budromost - Starachowice Sp. z o.o.
27-215 Wąchock
ul. Św.Rocha 31
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 6734365.92 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-09-06 14:42:12

Data modyfikacji: 2017-09-18 15:03:51

Wersja: 1


Powiadom znajomego