Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich w 2017 r. w Rejonie Drogowym Otwock – Piaseczno – Obwód Drogowy nr 3 w Piasecznie” – nr postępowania 175/17

Numer postępowania:

175/17
Termin składania ofert: 2017-09-22 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
„ELBET” Szymański Andrzej
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Marynin, ul. Cienista 7
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 120646.09 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-09-07 12:28:48

Data modyfikacji: 2017-09-07 12:34:10

Wersja: 1


Powiadom znajomego