Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Świadczenie usług w zakresie dozoru obiektów i mienia w Rejonach Drogowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego z podziałem na 5 części - pozstępowanie 178/17

Numer postępowania:

178/17
Termin składania ofert: 2017-10-13 o godz 10:00:00

Część 1

Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia: Rejon Drogowy Radom - Obwód Drogowy w Radomiu, ul. Wolanowska 61 (Obiekt nr 1).

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
KERIM GRUPA Sp. z o.o. Sp.k.
26-600 Radom
ul. Dzielna 11
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach oceny ofert określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 148261.25 brutto

Część 2

Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno - Siedziba Rejonu Drogowego Otwock, ul. Górna 18 (Obiekt nr 2), - Obwód Drogowy w Piasecznie przy ul. Elektronicznej 4a (Obiekt nr 3).

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
OCHRONA GOT Sp. z o.o.
01-445 Warszawa
ul. Erazma Ciołka 13 lok. 1
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach oceny ofert określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 279713.81 brutto

Część 3

Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Wołomin - Siedziba Rejonu Drogowego Wołomin, ul. Kobyłkowska 1 (Obiekt nr 4).

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
OCHRONA GOT Sp. z o.o.
01-445 Warszawa
ul. Erazma Ciołka 13 lok. 1
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach oceny ofert określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 139856.90 brutto

Część 4

Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Ostrołęka - Siedziba Rejonu Drogowego Czerwin przy ul. Świerczewskiego 94 (Obiekt nr 5).

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
KERIM GRUPA Sp. z o.o. Sp.k.
26-600 Radom
ul. Dzielna 11
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach oceny ofert określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 131668.06 brutto

Część 5

Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Grodzisk Maz. - Siedziba Rejonu Drogowego Grodzisk Maz., ul. Traugutta 41 (Obiekt nr 6).

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
OCHRONA GOT Sp. z o.o.
01-445 Warszawa
ul. Erazma Ciołka 13 lok. 1
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach oceny ofert określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 135331.49 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-09-12 11:41:56

Data modyfikacji: 2017-10-10 13:30:42

Wersja: 1


Powiadom znajomego