Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 805 Warszawice – Wilchta w zakresie budowy chodnika, budowy i przebudowy zjazdów indywidualnych i publicznych oraz elementów odwodnienia od km 10+452 do km 10+914 (strona lewa) w m. Osieck gmina Osieck, powiat otwocki” - nr postępowania 180/17

Numer postępowania:

180/17
Termin składania ofert: 2017-10-05 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) tj.: oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-09-20 15:59:07

Data modyfikacji: 2017-09-20 16:01:25

Wersja: 1


Powiadom znajomego