Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

 


Remont drogi wojewódzkiej nr 579 km 36+760 - km 37+260 w Grodzisku Mazowieckim - nr postępowania 186/17


 


 

Numer postępowania:

186/17
Termin składania ofert: 2017-10-10 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia wyżej wymienione postępowanie, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-09-22 13:00:47

Data modyfikacji: 2017-10-06 09:22:13

Wersja: 1


Powiadom znajomego