Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej  nr 888 relacji Święcice – Myszczyn - Zaborów odcinek od km 0+200 (Święcice) do km 5+821  (ul. Południowa w Zaborowie)” - nr postępowania 181/17

Numer postępowania:

181/17
Termin składania ofert: 2017-10-09 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
P.H.U. BAUMARK
07-202 Wyszków
ul. I Armii Wojska Polskiego 106
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 393600.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-09-29 13:23:37

Data modyfikacji: 2017-09-29 15:04:43

Wersja: 1


Powiadom znajomego