Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest :Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 40+900 do km 45+804 na odcinku Giżyce - Ruszki.

Numer postępowania:

190/17
Termin składania ofert: 2017-11-08 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Lider - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A.; Partner - Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
09-500 Gostynin, Kruszyn
ul. Krośniewicka 5, Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II Nr 7,
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 8859203.15 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-10-23 11:58:55

Data modyfikacji: 2017-11-02 15:01:15

Wersja: 1


Powiadom znajomego