Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo - pieszych zlokalizowanych w ciągu dóg wojewódzkich - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin - Żuromin -  Mława od km 65+332,00 do km 66+000,00 w miejscowości Parcele Łomskie w zakresie budowy chodnika strona lewa.

Numer postępowania:

198/17
Termin składania ofert: 2017-12-20 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
KRUSZ-BET Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
06-513 Wieczfnia Kościelna
Uniszki Zawadzkie 128
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 890662.36 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-12-05 09:45:23

Data modyfikacji: 2017-12-11 09:38:35

Wersja: 1


Powiadom znajomego