Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Remont drogi wojewódzkiej nr 571 na odcinku od km 12+580 do km 14+900 i od km 17+450 do km 18+400 (L=3,270 km) na terenie gminy Załuski i Joniec - nr postępowania 206/17

Numer postępowania:

206/17
Termin składania ofert: 2018-01-10 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
CZYSTOŚĆ Sp. J. Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid
05-200 Wołomin
ul. Sławkowska 22
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 1249734.14 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-12-20 14:43:37

Data modyfikacji: 2017-12-20 14:49:33

Wersja: 1


Powiadom znajomego