Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka – Ostrów Maz. na odcinku od km 20+700 do km 21+850 (L= 1,150 km)” - nr postępowania 199/17

Numer postępowania:

199/17
Termin składania ofert: 2018-01-09 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o.
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. Brokowska 37
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 1465741.42 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-12-21 13:08:29

Data modyfikacji: 2017-12-21 13:12:59

Wersja: 1


Powiadom znajomego