Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 694 Przyjmy  – Brok – gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Małkinia Górna na terenie gminy Małkinia Górna, powiat ostrowski, województwo mazowieckie”– nr postępowania 194/17

Numer postępowania:

194/17
Termin składania ofert: 2018-01-11 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia kwotę 197.781,00 zł brutto. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm) unieważnia przedmiotowe postępowanie.

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-12-28 10:44:49

Data modyfikacji: 2018-01-03 13:29:44

Wersja: 1


Powiadom znajomego