Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Budowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801 – przebudowa drogi wojewódzkiej 801 Warszawa – Puławy w zakresie skrzyżowania z drogą gminną nr 131333, budowy chodnika oraz budowy i przebudowy zjazdów od km 59+320 do km 59+870 strona prawa w m. Tarnów, gmina Wilga, powiat garwoliński” - nr postępowania 203/17

Numer postępowania:

203/17
Termin składania ofert: 2018-01-16 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) tj.: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-12-28 12:24:09

Data modyfikacji: 2017-12-28 12:26:38

Wersja: 1


Powiadom znajomego