Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez rzekę Liwiec w m. Wyczółki w km 10+613 drogi wojewódzkiej nr 698 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” - nr postępowania 213/17

Numer postępowania:

213/17
Termin składania ofert: 2018-01-23 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Sp. z o.o. BUDOWNICTWO Spółka Komandytowa
03-228 Warszawa
ul. Marywilska 38/40
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 4818411.10 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-12-29 13:20:50

Data modyfikacji: 2018-01-12 15:04:05

Wersja: 1


Powiadom znajomego