Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w km 2+060 do km 2+250 w ramach uspokojenia ruchu przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Bielicha, gm. Zakrzew - nr postępowania 004/18.

Numer postępowania:

004/18
Termin składania ofert: 2018-01-24 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia kwotę 299.833,00 zł brutto. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm) unieważnia przedmiotowe postępowanie.

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-01-09 12:48:03

Data modyfikacji: 2018-01-09 13:20:53

Wersja: 1


Powiadom znajomego