Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy zatok autobusowych  w m. Marianowice, gmina Zakrzew, powiat radomski, województwo mazowieckie”- nr postępowania 003/18

Numer postępowania:

003/18
Termin składania ofert: 2018-01-31 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
DROGBUD Tomasz i Agata Brok Spółka Jawna
26-613 Radom
ul. Energetyków 16
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 598527.30 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-01-16 14:54:54

Data modyfikacji: 2018-01-16 15:08:09

Wersja: 1


Powiadom znajomego