Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 698 odcinek od km 4+418 do km 6+015 w miejscowości Stok Lacki na terenie gminy Siedlce, powiat siedlecki, województwo  mazowieckie” - nr postępowania 007/18

Numer postępowania:

007/18
Termin składania ofert: 2018-02-06 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych REGIONALNE DROGI PODLASKIE Sp. z o.o.
08-102 Siedlce
ul. Brzeska 128
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 1185628.98 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-01-19 14:12:07

Data modyfikacji: 2018-01-19 14:14:54

Wersja: 1


Powiadom znajomego