Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Remont drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 24+600 do km 30+800 (L = 6,200 km) na terenie gminy Nowe Miasto, Świercze i Nasielsk”- nr postępowania 002/18

Numer postępowania:

002/18
Termin składania ofert: 2018-02-09 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
CZYSTOŚĆ Sp. J. Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid
05-200 Wołomin
ul. Sławkowska 22
Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 2369786.15 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-01-19 14:54:09

Data modyfikacji: 2018-02-02 08:51:58

Wersja: 1


Powiadom znajomego