Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 730 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego nad rzeką Kraska w miejscowości Wola Boglewska w km 7+849 wraz z remontem drogi 730 na odcinku od km 5+925 do km 7+822 i od km 7+888 do km 9+100” - nr postępowania 005/18

Numer postępowania:

005/18
Termin składania ofert: 2018-02-08 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o.
05-604 Jasieniec
ul. Asfaltowa 2
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 6088500.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-01-23 13:03:36

Data modyfikacji: 2018-02-06 10:26:04

Wersja: 1


Powiadom znajomego