Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 310,6 Mg do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego, z podziałem na 8 części.” – nr postępowania 012/18

Numer postępowania:

012/18
Termin składania ofert: 2018-02-01 o godz 10:00:00

Część 1

„Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 36 Mg do Rejonu Drogowego Gostynin – Płock”. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
TRAKT S.A.
26-065 Piekoszów
Górki Szczukowskie 1
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 59069.52 brutto

Część 2

„Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 24 Mg do Rejonu Drogowego Ciechanów.” Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
TRAKT S.A.
26-065 Piekoszów
Górki Szczukowskie 1
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 46936.80 brutto

Część 3

„Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 24 Mg do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki”. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego Grodzisk Mazowiecki.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
TRAKT S.A.
26-065 Piekoszów
Górki Szczukowskie 1
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 38759.76 brutto

Część 4

„Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 20 Mg do Rejonu Drogowego Ostrołęka”. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
TRAKT S.A.
26-065 Piekoszów
Górki Szczukowskie 1
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 42607.20 brutto

Część 5

„Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 41,6 Mg do Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki”. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
TRAKT S.A.
26-065 Piekoszów
Górki Szczukowskie 1
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 68923.00 brutto

Część 6

„Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 25 Mg do Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce”. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
TRAKT S.A.
26-065 Piekoszów
Górki Szczukowskie 1
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 43634.25 brutto

Część 7

„Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 27 Mg do Rejonu Drogowego Radom”. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
TRAKT S.A.
26-065 Piekoszów
Górki Szczukowskie 1
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 45298.44 brutto

Część 8

„Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 113 Mg do Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno”. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.

Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
COLAS POLSKA Sp. z o.o.
62-070 Palędzie
ul. Nowa 49
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 180687.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-01-24 13:25:57

Data modyfikacji: 2018-01-24 14:24:30

Wersja: 1


Powiadom znajomego