Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 631 w miejscowości Skrzeszew na odcinku od km 14+910 do km 16+503 (L=1,593 km) na terenie gminy Wieliszew” - nr postępowania 015/18

Numer postępowania:

015/18
Termin składania ofert: 2018-02-15 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk
06-100 Pułtusk
Kacice 76
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 1150000.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-01-30 15:34:35

Data modyfikacji: 2018-01-30 15:38:54

Wersja: 1


Powiadom znajomego