Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego przez rzekę Świder w miejscowości Latowicz w km 25+880 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” - nr postępowania 025/18

Numer postępowania:

025/18
Termin składania ofert: 2018-02-15 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe A-Z BUD Zbigniew Frąk
26-600 Radom
ul. Stalowa 3
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 3874500.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-01-31 14:14:46

Data modyfikacji: 2018-02-12 12:27:02

Wersja: 1


Powiadom znajomego