Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Remont drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinkach: od km 33+800 do km 35+300 na odcinku Iłów - Łady, od km 50+200 do km 51+800 na odcinku Przęsławice – Śladów, o łącznej długości 3,1 km”- nr postępowania 022/18

Numer postępowania:

022/18
Termin składania ofert: 2018-02-26 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
PHU PRIMA Bogdan Głuchowski
96-500 Sochaczew
Karwowo 8
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 3092352.84 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-02-09 14:47:20

Data modyfikacji: 2018-02-09 14:49:58

Wersja: 1


Powiadom znajomego