Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka – Ostrów Maz.  od km 29+400 do km 33+800 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu w m. Jelonki w km 30+200”- nr postępowania 044/18

Numer postępowania:

044/18
Termin składania ofert: 2018-03-06 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o.
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. Brokowska 37
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 4077893.97 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-02-12 12:18:46

Data modyfikacji: 2018-02-27 12:49:44

Wersja: 1


Powiadom znajomego