Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Budowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 731 (ul. Puławskiej) ze względu na budowę chodnika na odcinku od ul. Filtrowej do ul. Pruskiej w Warce”  - nr postępowania 038/18

Numer postępowania:

038/18
Termin składania ofert: 2018-03-02 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe BRUK – BUD Grzegorz Rychlicki
26-640 Skaryszew
ul. Jana Matejki 6
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 829183.77 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-02-14 14:37:33

Data modyfikacji: 2018-02-14 14:41:31

Wersja: 1


Powiadom znajomego