Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Remont cząstkowy chodnika, zjazdów w ciągu DW 638, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Dworcowej do Paderewskiego w Sulejówku tj, od km 0+274 do km 0+806 dł odc. 0,532 km na terenie gm. Sulejówek, powiat miński”  - nr postępowania 035/18

 

Numer postępowania:

035/18
Termin składania ofert: 2018-03-02 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Drogowe BRUKER s.c. Julian Malarecki, Bartłomiej Malarecki
05-070 Sulejówek
Ul. Idzikowskiego 49
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz.
Cena oferty: 191086.51 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-02-15 14:58:50

Data modyfikacji: 2018-02-15 15:01:05

Wersja: 1


Powiadom znajomego