Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 701 km 3+640 – km 5+540 oraz  km 6+800 – km 7+720 oraz km 8+640 – km 10+800.” - nr postępowania 048/18

Numer postępowania:

048/18
Termin składania ofert: 2018-03-14 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
DROGOMEX Sp. z o.o.
05-800 Pruszków
ul. Stefana Bryły 4
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 2623290.47 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-02-23 08:47:28

Data modyfikacji: 2018-02-23 11:08:56

Wersja: 1


Powiadom znajomego