Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont Budowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801  – „przebudowa dw 801 Warszawa – Puławy w zakresie skrzyżowania z drogą gminną nr 131333W, budowy chodnika oraz budowy i przebudowy zjazdów od km 59+320 do km 59+870 strona prawa w m. Tarnów, gmina Wilga, powiat garwoliński - nr postępowania 052/18

Numer postępowania:

052/18
Termin składania ofert: 2018-03-15 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) unieważnia przedmiotowe postępowanie.

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-02-23 11:39:51

Data modyfikacji: 2018-02-23 13:17:51

Wersja: 1


Powiadom znajomego