Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od km 31+340 do km 32+650, w miejscowości Józefów na terenie Gminy Józefów” - nr postępowania 037/18

Numer postępowania:

037/18
Termin składania ofert: 2018-03-16 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o.
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Kolejowa 28
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 2388381.01 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-02-23 13:04:53

Data modyfikacji: 2018-02-23 13:09:36

Wersja: 1


Powiadom znajomego