Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 691 w km 18+230 do km 19+188, gmina Garbatka - Letnisko,  powiat kozienicki, województwo mazowieckie” - nr postępowania 041/18

Numer postępowania:

041/18
Termin składania ofert: 2018-03-15 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
AGLET Sp. z o.o.
00-511 Warszawa
ul. Nowogrodzka 31
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz.
Cena oferty: 571214.71 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-02-23 14:16:39

Data modyfikacji: 2018-02-23 14:21:58

Wersja: 1


Powiadom znajomego