Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 787 w km 12+730 do km 15+730, gmina Zwoleń,  powiat zwoleński, województwo mazowieckie” - nr postępowania 045/18

Numer postępowania:

045/18
Termin składania ofert: 2018-03-20 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Budromost - Starachowice Sp. z o.o.
27-215 Wąchock
ul. Św.Rocha 31
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz.
Cena oferty: 1963575.69 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-02-27 14:47:42

Data modyfikacji: 2018-02-27 14:52:21

Wersja: 1


Powiadom znajomego