Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 615 na odcinku od km 25+800 do km 27+600 i od km  28+410 do km 28+900.” - nr postępowania 060/18

Numer postępowania:

060/18
Termin składania ofert: 2018-03-21 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie informuje, że na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) unieważnia wyżej wymienione postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-03-01 11:26:51

Data modyfikacji: 2018-03-01 11:29:11

Wersja: 1


Powiadom znajomego