Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 805 na odcinku 29+000 do km 29+940 Choiny – Parysów, gmina Parysów, powiat garwoliński – etap III” - nr postępowania 042/18

Numer postępowania:

042/18
Termin składania ofert: 2018-03-22 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Konsorcjum Firm, Lider: F.H.U. BRUK - BUD Piotr Skoczek, Partner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o. o.
05-430 Celestynów
Pogorzel, ul. Świerkowa 31
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 2270754.01 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-03-07 14:36:33

Data modyfikacji: 2018-03-07 14:51:00

Wersja: 1


Powiadom znajomego