Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Remont drogi wojewódzkiej nr 731 Potycz – Warka – Białobrzegi na odcinku od km 16+358 do km 19+340 w m. Grzegorzewice/Lechanice, gmina Warka, powiat grójecki - nr postępowania 050/18

Numer postępowania:

050/18
Termin składania ofert: 2018-03-28 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia.

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-03-09 13:16:43

Data modyfikacji: 2018-03-27 09:58:06

Wersja: 1


Powiadom znajomego