Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Wykonanie 4 szt. osadników oraz 5 szt. separatorów dla wylotów kanalizacji deszczowej z dróg wojewódzkich”- nr postępowania 031/18

 

Numer postępowania:

031/18
Termin składania ofert: 2018-03-29 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
EKO-SERVICE Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
32-500 Chrzanów
ul. Sowia 6B
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 362604.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-03-14 13:09:58

Data modyfikacji: 2018-03-23 14:26:24

Wersja: 1


Powiadom znajomego